Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.359 văn bản: Ngoại giao
21

Quyết định 1447/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc cho phép ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
22

Nghị quyết 34/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
23

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thông tin-Truyền thông Tải về
24

Thông tư 13/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
25

Kế hoạch 396/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2026

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
26

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
27

Kế hoạch 3878/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm và tham dự Hội đàm cấp cao Quảng Nam – Chămpasak 2023

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
28

Thông tư 37/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Ngoại giao Tải về
29

Quyết định 1270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hành chính Tải về
30
31

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón tiếp và phối hợp tổ chức những Ngày văn hóa Belarus tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
32

Quyết định 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
33

Quyết định 550/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian đi công tác tại Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa liên bang Đức

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
34
35

Quyết định 4720-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế 06-QC/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
36

Quyết định 436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Ngoại giao, Bảo hiểm Tải về
37

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái năm 2023

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
38

Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Ngoại giao, Bảo hiểm Tải về
39

Quyết định 397/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
40

Công văn 2877/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về