Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.269 văn bản: Ngoại giao
2083

Hiệp định dưới hình thức trao đổi thư sửa đổi Hiệp định giữa Cộng đồng Châu Âu và Việt Nam về buôn bán hàng dệt may, ký tắt ngày 15/12/1992 sửa đổi lần gần đây nhất dưới hình thức trao đổi thư ký tắt ngày 17/11/1997

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2084

Hướng dẫn 593/NG-UBNV của Bộ Ngoại giao về việc tạm thời thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2085

Hiêp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về điều kiện đi lại của công dân

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2086

Quyết định 236/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2088

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BNG-BTM của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2089

Quyết định 210/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2090

Nghị định 161/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2091

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ac-hen-ti-na về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2092

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về dịch vụ hàng không

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
2093

Thông tư 18/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2094

Thông tư 01/1999/TT-NG của Bộ Ngoại giao về quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2095

Quyết định 45/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Hợp tác kinh tế đa phương thuộc Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
2096

Quyết định 07/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2097

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tadgikistan về hợp tác kinh tế - thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2099

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2100

Thông tư 142/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT ngày 24/12/1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về