Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.714 văn bản: Ngoại giao
2081

Công văn 3755/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) 15 tại Thái Lan

2082

Công văn 3674/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức nhận viện trợ

2083

Công văn 875/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam - Hy Lạp

2084

Công văn 873/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các Trường tham gia Dự án đầu tư trang thiết bị do Chính phủ Đức tài trợ

2085

Công văn 872/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án do tổ chức Đoàn kết Quốc tế (SODI) - Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ

2086

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc về chuyển giao người bị kết án phạt tù

2087

Công văn 3453/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Bộ Công an

2088

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BNG-BNV của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh

2089

Báo cáo 217/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

2090

Quyết định 662/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

2091

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

2092

Thông tư 01/2009/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc quy định về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ

2093

Công văn 3312/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thành viên dự khuyết cho Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) Việt Nam

2094

Công văn 3311/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký kết thoả thuận hợp tác về an toàn thực phẩm với Hàn Quốc

2095

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

2096

Công văn 3203/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đi công tác Tây Ban Nha

2097

Thông tư 94/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc giải ngân và thu hồi nợ vay theo Hiệp định Tín dụng ký ngày 05/02/2009 giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

2098

Công văn 754/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định khung hợp tác Cộng hoà Trung Phi

2099

Thông tư 10/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế

2100

Công văn 748/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả kỳ họp lần thứ 7 Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam - Triều Tiên