Danh mục

Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.253 văn bản: Ngoại giao
2081

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tadgikistan về hợp tác kinh tế - thương mại

Ban hành: 19/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2082

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tat-gi-ki-xtan

Ban hành: 19/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2083

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 15/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
2084

Thông tư 142/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 116-TC/ĐT ngày 24/12/1994 về việc quản lý, sử dụng 80 triệu NDT thuộc Hiệp định vay ODA của Chính phủ Trung Quốc

Ban hành: 29/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
2085

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
2086

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về mua bán hàng hóa ở vùng biên giới

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
2087

Thông tư 258/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 18/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
2088

Thông tư 114/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Tây Ban Nha cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy đường Sông Con, Nghệ An

Ban hành: 07/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2089

Hiêp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
2090

Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Peru

Ban hành: 03/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2091

Thông tư 95/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 15/1998/NĐCP ngày 12/3/1998 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1998

Ban hành: 03/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
2092

Thông tư liên tịch 02/1998/TTLT/BNV-BNG của Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất nhập cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn

Ban hành: 19/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
2093

Quyết định 106/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc cử thành viên tham gia Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế Quốc tế

Ban hành: 18/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
2094

Quyết định 31/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

Ban hành: 10/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
2095

Thông tư 16/1998/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào

Ban hành: 12/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
2096

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 22/12/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
2097

Chỉ thị về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
2098

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
2099

Quyết định 640/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội

Ban hành: 12/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
2100

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
Vui lòng đợi