Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.298 văn bản: Ngoại giao
2061

Hiệp định 78/2004/LPQT về vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà hồi giáo I-ran

2062

Hiệp định vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran

2063

Công văn 2050/LS-XNC của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ

2064

Hiệp định 73/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Chi Lê về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật

2065

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pa-na-ma về miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu lãnh sự, hộ chiếu đặc biệt

2066

Thông tư 06/2002/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài theo Nghị định 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

2067

Hiệp định hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô

2068

Hiệp định 64/2004/LPQT về hợp tác giáo dục và văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô

2069

Quyết định 05/2002/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy định về việc giải quyết công tác lãnh sự

2070

Thoả thuận 46/LPQT giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà hồi giáo Pa-ki-xtan về việc thành lập Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Pa-ki-xtan

2071

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ru-an-đa

2072

Hiệp định 47/2004/LPQT giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề dân sự và hình sự

2073

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều tiên

2074

Quyết định 53/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

2075

Công văn 1734/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại

2076
2077

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

2078
2079
2080

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ