Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.531 văn bản: Ngoại giao
2041

Thông tư 120/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

2042

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Bra-xin về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ

2043
2044

Thông tư liên tịch 109/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu đối với công tác tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2009 tại Việt Nam

2045

Công văn 7981/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong thực hiện Hiệp định ASEAN - Trung Quốc

2046

Công văn 7835/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người Việt Nam làm việc trong các Văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam

2047

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

2048

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2049

Quyết định 135/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-đa về hợp tác trong lĩnh vực y tế

2050

Quyết định 5163/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế đón tiếp khách của Bộ Công Thương

2051

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về chuyển giao người bị kết án phạt tù

2052

Quyết định 4536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

2053

Quyết định 109/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao

2054

Thông tư 65/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế

2055

Quyết định 102/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

2056

Quyết định 1801/2008/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao

2057
2058
2059

Quyết định 91/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2060

Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin