nghĩa vụ quân sự 2020

Lọc bài viết theo:

Cận nặng vẫn bị ép nhập ngũ, phải làm gì? 28/10/2020

Ngày sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đang đến rất gần. Những trường hợp không đủ điều kiện về sức khỏe theo yêu cầu sẽ được tạm hoãn nhập ngũ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có trường hợp cận nặng vẫn bị gọi đi nghĩa vụ quân sự.