Nghị quyết 16/NQ-CP

Lọc bài viết theo:

2 thay đổi trong thủ tục cấp phép lập mạng xã hội  05/03/2018

Theo Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ có 02 thay đổi trong thủ tục cấp phép lập mạng xã hội.

Làm thủ tục mở quán net không cần nộp bản sao CMND  02/03/2018

Ngày 27/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.