nghỉ dưỡng sức

Lọc bài viết theo:

Chế độ dưỡng sức sau sinh 2020 - Điều kiện, mức hưởng và thủ tục 13/02/2020

Một phần quan trọng trong chế độ thai sản 2020 là chế độ dưỡng sức sau sinh. Chế độ này giúp lao động nữ có thêm thời gian chăm sóc con, phần nữa là để phục hồi sức khỏe. Pháp luật hiện hành đang quy định như thế nào về chế độ này?

Hướng dẫn mới về chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 14/11/2018

Ngày 7/11/2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã ra Công văn 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức.