Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Mua bán nguyên liệu thuốc lá không cần đăng ký kinh doanh 16/01/2018

Tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã gỡ bỏ rất nhiều điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc lá...

“Phá cùm” kinh doanh xăng dầu: Lợi người bán, tốt người mua 16/01/2018

Việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh xăng dầu sẽ giúp quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp tăng lên, mở rộng quy mô sản xuất, tăng sức cạnh tranh, từ đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Bãi bỏ loạt điều kiện về kinh doanh xăng dầu 15/01/2018

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã bãi bỏ loạt điều kiện về kinh doanh xăng dầu.

Nới lỏng quy định về lập website thương mại điện tử  15/01/2018

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho thấy, rất nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được nới lỏng hơn.