Nghị định 78/2015

Lọc bài viết theo:

Infographic: Các ngành, nghề không phải đăng ký kinh doanh  05/01/2020

Để kiểm soát hoạt động thương mại đang diễn ra, pháp luật quy định các ngành nghề kinh doanh đều phải đăng ký. Tuy nhiên, có một số ngành, nghề đặc thù không phải đăng ký kinh doanh. 

Nghị định 78/2015: 6 điểm đổi mới trong đăng ký doanh nghiệp 29/12/2019

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được ban hành đã giải quyết nhiều vướng mắc trong thực tiễn hoạt động đồng thời cũng đã đổi mới nhiều quy định, điển hình như: