Nghị định 71/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Giáo viên nâng chuẩn được hưởng nguyên lương, phụ cấp 08/07/2020

Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Nghị định 71/2020/NĐ-CP: Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên 02/07/2020

Sau nhiều lần dự thảo, ngày 30/6/2020 vừa qua, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 71 năm 2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Nhiều giáo viên không phải nâng chuẩn trình độ dù chưa đạt chuẩn 01/07/2020

Tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Đến 2030, mọi giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng sư phạm 30/06/2020

Để quy định cụ thể lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020.