Nghị định 71/2019/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Bảo quản hóa chất gây cháy nổ bị phạt đến 20 triệu đồng 09/09/2019

Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Vi phạm hành chính lĩnh vực vật liệu nổ phạt đến 200 triệu đồng 09/09/2019

Đây là mức phạt cao nhất theo Nghị định 71/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/8/2019 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Bày bán thuốc diệt côn trùng cùng đồ ăn bị phạt đến 3 triệu đồng 03/09/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Nghị định 71/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.