Nghị định 70/2019/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Mức phụ cấp cấp bậc hàm đối với công an nghĩa vụ 24/09/2019

Bộ Công an vừa có dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 70/2019/NĐ-CP về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân với nhiều nội dung đáng chú ý.

Tổng hợp 15 quyền lợi khi đi nghĩa vụ công an 04/09/2019

Dưới đây là tổng hợp những quyền lợi của người thực hiện nghĩa vụ công an theo Nghị định 70/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 23/8/2019 vừa qua.

Nữ giới cũng có thể tham gia nghĩa vụ công an 30/08/2019

Đây tiếp tục là một nội dung đáng chú ý tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Rút ngắn thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an còn 24 tháng 29/08/2019

Nội dung này được nêu tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Chính phủ ban hành ngày 23/8/2019.

Điều kiện chuyển từ nghĩa vụ công an sang chuyên nghiệp 27/08/2019

Nội dung này được nêu tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân do Chính phủ ban hành ngày 23/8/2019.

Phải tốt nghiệp cấp ba trở lên mới được đi nghĩa vụ công an 26/08/2019

Ngày 23/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.