nghị định 49/2019/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Từ 25/7/2019, thay đổi quyền lợi của công an xuất ngũ 14/06/2019

Đây là điểm mới đáng chú ý được nêu tại Điều 5 Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân thay thế Nghị định 103/2015/NĐ-CP trước đây.

Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của công an 13/06/2019

Đây là nội dung được Chính phủ nêu tại Điều 8, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân, áp dụng từ ngày 25/7/2019.

Chi tiết bảng lương của công nhân công an, áp dụng từ 25/7/2019 12/06/2019

Bên cạnh quy định hàng loạt chế độ dành cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an, Nghị định 49/2019/NĐ-CP còn quy định cụ thể về Bảng lương của công nhân công an, áp dụng từ ngày 25/7/2019.

Toàn bộ chế độ dành cho công an, áp dụng từ 25/7/2019 11/06/2019

Thông tin về chính sách, chế độ dành cho công an vừa được Chính phủ nêu tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP. Dưới đây là toàn văn tổng hợp của LuatVietnam về các chế độ này.

4 trường hợp công nhân công an được thôi việc 10/06/2019

Ngày 06/6/2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 2018.

Hướng dẫn mới về chế độ, chính sách với công an chuyển ngành  10/06/2019

Đây là một trong những nội dung nằm trong Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân, được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2019.

Cách tính trợ cấp 1 lần cho công an thuộc diện tinh giản biên chế 10/06/2019

Ngày 06/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.