Nghị định 45/2019/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Khách sạn không nhận thanh toán bằng thẻ, phạt đến 5 triệu đồng 23/05/2019

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Xe du lịch không có rèm chống nắng bị phạt tới 5 triệu đồng 22/05/2019

Đây là một nội dung đáng chú ý trong Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Khách sạn không thay ga giường khi có khách mới bị phạt đến 3 triệu 22/05/2019

Nghị định 45/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã được Chính phủ ban hành ngày 21/5/2019.

Ép khách du lịch mua hàng, phạt tới 3 triệu đồng 22/05/2019

Ngày 21/5/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.