Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Bán hàng đa cấp phải có đường dây nóng giải quyết khiếu nại 16/03/2018

Theo quy định mới được nêu tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, tổ chức đăng ký bán hàng đa cấp phải đáp ứng một số điều kiện như: Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Người bán hàng đa cấp được trả lại hàng trong 30 ngày 15/03/2018

Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.