Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Những từ được viết tắt trong văn bản hành chính theo Nghị định 30 11/03/2020

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 đã có nhiều thay đổi trong việc soạn thảo, ban hành văn bản hành chính. Và một trong số đó là quy tắc viết tắt.

Mới: Ký ban hành văn bản phải dùng mực màu xanh 11/03/2020

Một nội dung đáng chú ý khác được đề cập tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020 là những quy định về việc ký ban hành văn bản.

Toàn bộ trường hợp phải viết hoa trong văn bản theo Nghị định 30 11/03/2020

Hướng dẫn viết hoa trong văn bản hành chính cũng được đề cập tại Nghị định 30/2020 do Chính phủ ban hành, trong đó bổ sung thêm nhiều trường hợp phải viết hoa kể từ 05/3/2020.