Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Facebook tại Việt Nam có sập vì quy định mới này? 09/03/2018

Quy định của Chính phủ yêu cầu mạng xã hội phải đặt máy chủ tại Việt Nam, nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng những mạng xã hội của nước ngoài như Facebook đã đáp ứng điều kiện này?

4 quy định mới về tên miền  08/03/2018

Tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Chính phủ quy định 4 điểm mới về tên miền.

Mạng xã hội phải đặt máy chủ tại Việt Nam 07/03/2018

Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có rất nhiều nội dung mới.

Mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung vi phạm trong 3 giờ 06/03/2018

Ngày 01/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP  về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.