Nghị định 22/2018/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Sử dụng bản ghi âm, ghi hình với mục đích thương mại phải trả tiền 28/02/2018

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP  của Chính phủ, quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009.

Tin tức thời sự không được bảo hộ quyền tác giả 27/02/2018

Ngày 23/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan, có hiệu lực từ ngày 10/04/2018.