Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

5 điểm mới của Nghị định 161 về tuyển dụng công chức, viên chức 03/12/2018

Ngày 29/11/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức. Dưới đây, LuatVietnam sẽ tổng hợp những điểm mới, đáng chú ý nhất của Nghị định này.

Hợp đồng làm việc của viên chức có thời hạn 1 - 3 năm  02/12/2018

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2018.

Thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức 30/11/2018

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức...