Nghị định 123/2020

Lọc bài viết theo:

8 điều phải biết khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 23/10/2020

Việc ban hành Nghị định 123/2020 đã giải quyết được vướng mắc về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, kế toán cần nắm được những quy định dưới đây khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123.