ngày Pháp luật

Lọc bài viết theo:

Vì sao ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam? 09/11/2018

Từ năm 2013, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam. Đây cũng là ngày diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc tuân thủ, chấp hành pháp luật.