Mobile Money

Lọc bài viết theo:

Mobile Money là gì? Sử dụng như thế nào? 10/03/2021

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ hay còn gọi là Mobile Money. Vậy Mobile Money là gì? Sử dụng thế nào?