Tăng giảm font chữ:

Video: 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương 2020

Khi nghỉ hưu trước tuổi người lao động sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm nghỉ trước. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi mà vẫn hưởng đủ lương.


>> Đăng ký theo dõi Kênh Youtube Luật Việt Nam tại đây
Chia sẻ: