Tăng giảm font chữ:

Video: 5 điểm mới về hợp đồng làm việc của giáo viên từ 01/7/2020

Theo thống kê, giáo viên chiếm hơn 50% biên chế sự nghiệp cả nước. Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 đã bổ sung thêm nhiều quyền và nghĩa vụ của viên chức, trong đó có đội ngũ giáo viên. >> Đăng ký theo dõi Kênh Youtube Luật Việt Nam tại đây

LuatVietnam
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ: