Tăng giảm font chữ:

Infographic: Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

Thông thường, viên chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, bên cạnh đó viên chức còn có thể được xem xét tiếp nhận trong các trường hợp:

trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức
 

>> Cập nhật toàn bộ quy trình thi tuyển viên chức mới nhất

LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!