Tăng giảm font chữ:

Infographic: Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân mới từ 18/11/2019

Từ hôm nay (18/11/2019), thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện theo trình tự mới, căn cứ vào Thông tư 40/2019/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành. 


Trên đây là thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân mới áp dụng từ ngày 18/11/2019. Để tìm hiểu thêm về những thay đổi liên quan đến Căn cước công dân trong thời gian tới, có thể xem thêm:


>> Từ 01/01/2020, cấp thẻ Căn cước công dân thay cho CMND trên cả nước

>> Hướng dẫn mới nhất về cấp Giấy xác nhận số CMND từ 18/11/2019 

 

LuatVietnam
Chia sẻ:
Từ khóa: thẻ căn cước công dân