Tăng giảm font chữ:

Infographic: Những trường hợp phải bật xi nhan theo Luật

Việc bật đèn xi nhan (hay đèn tín hiệu) khi tham gia giao thông là vấn đề quan trọng cần nắm vững để đảm bảo an toàn. Do đó, có những trường hợp phải bật xi nhan theo quy định của Luật.

những trường hợp phải bật xi nhan
 

LuatVietnam

Chia sẻ: