Infographic: 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương

Khi nghỉ hưu trước tuổi, người lao động sẽ bị giảm 2% tỷ lệ hưởng lương tương ứng với số năm về hưu sớm. Tuy nhiên, có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương dưới đây:

5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương
 

LuatVietnam

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm