Tăng giảm font chữ:

Infographic: Lỗi không gương phạt bao nhiêu năm 2020?

Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông đã tăng mạnh mức phạt với hàng loạt hành vi. Vậy, lỗi không gương sẽ bị phạt bao nhiêu tiền từ năm 2020?

lỗi không gương bị phạt bao nhiêu
 

Tra cứu nhanh các mức phạt khác theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Bảng tra cứu mức phạt các lỗi vi phạm giao thông cơ bản theo NĐ 100

LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ: