Tăng giảm font chữ:

Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức đến 2030

Ngày 16/8/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 107/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương. Một nội dung nổi bật là quy định lộ trình tăng lương từ nay đến 2030 cho cán bộ, công chức, viên chức.

lộ trình tăng lương cho công chức
 
Trên đây là quy định về lộ trình tăng lương từ nay đến năm 2030 cho cán bộ, công chức, viên chức. HIện nay, những quy định pháp luật nổi bật, đáng chú ý đang dần được LuatVietnam triển khai dưới dạng Infographic. Mời bạn đọc theo dõi thêm tại luatvietnam.vn.
 

LuatVietnam
Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:
Từ khóa: Chính sách tiền lương Infographic