Tăng giảm font chữ:

Infographic: 4 trường hợp không được chứng thực chữ ký

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu. Tuy nhiên, nếu thuộc một trong 4 trường hợp dưới đây sẽ không được chứng thực chữ ký:

4 trường hợp không được chứng thực chữ ký

 

>> Chứng thực là gì? Giá trị pháp lý của văn bản chứng thực

LuatVietnam

Hậu NguyễnHậu Nguyễn
Chia sẻ: