Infographic: Các trường hợp được từ chối tiếp công dân

Cán bộ, công chức phải có trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở làm việc của mình. Vậy, có khi nào cơ quan Nhà nước được từ chối tiếp công dân không?
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: Luật Tiếp công dân 2013

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm