Infographic: 7 trường hợp Đảng viên được sinh con thứ 3

Hiện nay, có một số trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 mà không bị kỷ luật. Theo Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018, đó là 07 trường hợp sau:

Trên đây là Infographic về các trường hợp Đảng viên được sinh con thứ 3. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Đảng viên sinh con thứ 3: Toàn bộ quy định mới nhất

Lan Vũ
Chủ đề: Đảng viên sinh con thứ 3
Quang cao