Tăng giảm font chữ:

Infographic: Thêm 4 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư từ 15/5/2020

Nghị định số 37 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5/2020 sẽ bổ sung thêm 04 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trước đó.

 

Qua đây, có thể thấy, 04 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư trên đều tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ để phù hợp với quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017.

>> Nhiều ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

LuatVietnam
Hậu NguyễnHậu Nguyễn
Chia sẻ: