Tăng giảm font chữ:

Infographic: Tham gia BHXH tự nguyện được nhận những gì?

Khác với bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng. Theo đó, các chế độ của BHXH tự nguyện cũng khác.

tham gia BHXH được lợi ích gì
LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:
Từ khóa: BHXH tự nguyện