Tăng giảm font chữ:

Infographic: Nội dung chính kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (ngày 20/5/2020), kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ kết hợp họp trực tuyến và tập trung. Theo đó, nội dung chính kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV như sau:

 

>> Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020
LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ: