Tăng giảm font chữ:

Infographic: Lộ trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

 Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra lộ trình tương đối cụ thể về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trên đây là thông tin về Lộ trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW. Cũng liên quan đến vấn đề này, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm bài viết: Những địa phương nào phải sắp xếp lại cấp huyện, xã?

Lan Vũ
Lan VũLan Vũ
Chia sẻ: