Infographic: Không thắt dây an toàn bị phạt bao nhiêu tiền?

Có thể thấy, phần đông mọi người chưa có thói quen thắt dây an toàn đặc biệt là người ngồi sau ô tô. Theo quy định mới nhất, không thắt dây an toàn bị phạt bao nhiêu tiền?
không thắt dây an toàn bị phạt bao nhiêu tiền

 

Đối với lỗi ngồi sau không thắt dây an toàn, LuatVietnam xin thông tin thêm như sau:

- Khoản 5 Điều 7 Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam tham gia có quy định

Người điều khiển và hành khách trên phương tiện cơ giới có ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn, trừ trường hợp ngoại lệ theo pháp luật nội địa.

Theo đó, người điều khiển, người ngồi sau (bao gồm cả người ngồi ở hàng ghế phía trước và phía sau) tại vị trí có trang bị dây an toàn thì phải thắt dây an toàn.

Đối chiếu với khoản 2 Điều 9 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 chỉ yêu cầu người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước phải thắt dây an toàn.

Qua đây, có thể thấy, Luật Giao thông đường bộ và Công ước về giao thông đường bộ có sự khác nhau.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) nêu rõ,

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Như vậy, quy định xử phạt đối với người ngồi sau không thắt dây an toàn có đủ cơ sở để áp dụng. Cụ thể, mức phạt đối với lỗi này là từ 300.000 đồng - 500.000 đồng như trong bài đã nêu.

>> Phạt lỗi không thắt dây an toàn: Mâu thuẫn giữa Luật và Nghị định

LuatVietnam

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: vi phạm giao thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm