Tăng giảm font chữ:

Infographic: Đèn đỏ được rẽ phải khi nào?

Không ít người có suy nghĩ mặc nhiên đèn đỏ được rẽ phải, tuy nhiên, chỉ trong một số trường hợp nhất định mới không bị xử phạt. Cụ thể, tham khảo qua các hình ảnh dưới đây
đèn đỏ được rẽ phải khi nào

 


>> Từ 2020, vượt đèn đỏ bị phạt đến 5 triệu đồng, tước Bằng 3 tháng

LuatVietnam.vn
Chia sẻ: