Tăng giảm font chữ:

Infographic: Các nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến với người tiêu dùng. Song các nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sau bị cấm quảng cáo.

cấm quảng cáo

 

Ngoài các nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo nêu trên, Luật Quảng cáo năm 2012 còn lưu ý dùng từ "nhất", "số 1", cụ thể xem tại: Khi nào được dùng từ “nhất”, “số 1” trong quảng cáo?
LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!