Infographic: Các loại công trình không cần xin Giấy phép xây dựng

Các công trình không cần xin Giấy phép xây dựng hiện được nêu cụ thể tại Luật Xây dựng 2014. Dưới đây là Danh mục các công trình này. 

Trên đây là danh sách các công trình không cần xin Giấy phép xây dựng. Liên quan đến vấn đề Nhà ở, bạn đọc có thể tham khảo thêm tuyến bài này tại đây.

LuatVietnam
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: giấy phép xây dựng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm