Tăng giảm font chữ:

Infographic: Các hình thức kỷ luật với Đảng viên vi phạm

Tùy mức độ mà Đảng viên vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật Đảng với hình thức khác nhau theo Quy định 102-QĐ/TW năm 2017. Cụ thể: 

các hình thức kỷ luật Đảng viên

 

Trên đây là tổng hợp các hình thức kỷ luật với Đảng viên vi phạm, còn đối với công chức, bạn đọc tham khảo chi tiết tại:

>> Các hình thức kỷ luật công chức theo quy định mới nhất

LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ: