Tăng giảm font chữ:

Infographic: Chốt mức tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

Tối ngày 09/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể, mức tiền hỗ trợ cho 06 đối tượng gặp khó khăn như sau:

 

Trên đây là các đối tượng được hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Nghị quyết.

LuatVietnam

Hậu NguyễnHậu Nguyễn
Chia sẻ:
Từ khóa: dịch Corona