Tăng giảm font chữ:

Infographic: 4 trường hợp bị thu hồi Sổ đỏ mới nhất

Theo Luật Đất đai 2013, có nhiều trường hợp Nhà nước thu hồi Sổ đỏ. Tiêu biểu nhất là 04 trường hợp dưới đây.

Trên đây là 04 trường hợp bị thu hồi Sổ đỏ theo quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013. Để tìm hiểu thêm các quy định liên quan đến Sổ đỏ, bạn đọc có thể tham khảo tại đây.

LuatVietnam
Lan VũLan Vũ
Chia sẻ: