Tăng giảm font chữ:

Infographic: Các trường hợp người lao động được nghỉ không lương 2020

Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, ngoài những trường hợp được nghỉ làm và hưởng nguyên lương, còn có một số trường hợp khác người lao động được nghỉ không lương.

Trên đây là các trường hợp người lao động được nghỉ không lương áp dụng trong năm 2020 theo quy định của Bộ luật Lao động 2012. Lưu ý, từ ngày 01/01/2021, sẽ áp dụng quy định của Bộ luật Lao động 2019. Tuy nhiên, quy định về các trường hợp được nghỉ không lương vẫn được giữ nguyên như Bộ luật Lao động 2012.

LuatVietnam
Chia sẻ:
Từ khóa: Bộ luật Lao động 2012