Video: Các trường hợp nghỉ làm hưởng nguyên lương và không lương

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, có 14 trường hợp người lao động được nghỉ làm hưởng 100% lương và 5 trường hợp người lao động được nghỉ làm mà không hưởng lương. Chi tiết về các trường hợp này theo dõi tại Video dưới đây.

Có 14 trường hợp được nghỉ làm hưởng nguyên lương và 5 trường hợp không hưởng lương (Video: LuatVietnam)


>> Đăng ký theo dõi Kênh Youtube LuatVietnam tại đây 

LuatVietnam
Chủ đề: Bộ luật Lao động 2012
Loading...
Quang cao