Infographic: Các loại hợp đồng làm việc của viên chức theo quy định mới

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã chính thức được Quốc hội thông qua. Nội dung nổi bật của Luật này là quy định mới về các loại hợp đồng làm việc của viên chức. 

Việc quy định mới về các loại hợp đồng làm việc của viên chức nêu trên cho thấy chế độ "viên chức suốt đời" đã chính thức được xóa bỏ kể từ ngày 01/7/2020. 

>> Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức 


LuatVietnam
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm