Infographic: 5 chức danh công chức cấp xã được bố trí 2 người trở lên

Mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh, cụ thể, có 5 chức danh công chức cấp xã được bố trí 2 người trở lên.


 

>> Bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã năm 2020

LuatVietnam

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm