lương cơ sở 2022

Lọc bài viết theo:

Năm 2022, nhiều thiệt thòi cho người tham gia bảo hiểm xã hội 13/11/2020

Một trong những căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ) là lương cơ sở. Vậy, quyền lợi của người tham gia BHXH 2022 khi không tăng lương cơ sở thế nào?